Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Hưng

Xóm Trung Đường - Xã Thanh Hưng - Thanh Chương - Nghệ An
0961899333
c2thanhhung.tc@gmail.com